Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja dotycząca minimalnych norm na statkach handlowych [*]

Załącznik

Konwencja nr 138 dotycząca najniższego wieku, z 1973 r., lub

Konwencja nr 58 dotycząca najniższego wieku (morze) (zrewidowana), z 1936 r., albo

Konwencja nr 7 dotycząca najniższego wieku (praca na morzu), z 1920 r.;

Konwencja nr 55 dotycząca obowiązków armatora (choroba i wypadki marynarzy), z 1936 r., lub

Konwencja nr 56 dotycząca ubezpieczenia marynarzy na wypadek choroby (morze) z 1936 r., albo

Konwencja nr 130 dotycząca opieki lekarskiej i zasiłków chorobowych, z 1969 r.;

Konwencja nr 73 dotycząca badania lekarskiego (marynarze), z 1946 r.;

Konwencja nr 134 dotycząca zapobiegania wypadkom (marynarze), z 1970 r., artykuły 4 i 7;

Konwencja nr 92 dotycząca pomieszczenia załogi na statku (zrewidowana), z 1949 r.;

Konwencja nr 68 dotycząca zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia (załogi statków), z 1946 r., artykuł 5;

Konwencja nr 53 dotycząca świadectw kwalifikacji zawodowych oficerów, z 1936 r., artykuły 3 i 4

(W przypadku gdy ścisłe przestrzeganie odpowiednich postanowień Konwencji dotyczącej świadectw kwalifikacji zawodowych oficerów, z 1936 r., naruszałoby systemy lub procedury wydawania świadectw kwalifikacyjnych, ustanowione przez państwo, będzie stosowana zasada rzeczywistej równoważności w celu uniknięcia konfliktu z układami ustanowionymi przez to państwo w tym zakresie.);

Konwencja nr 22 dotycząca umowy najmu marynarzy, z 1926 r.,

Konwencja nr 23 dotycząca repatriacji marynarzy, z 1926 r.,

Konwencja nr 87 dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych, z 1948 r.;

Konwencja nr 98 dotycząca prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, z 1949 r.