Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego

Artykuł 14

1. Państwa-Strony udzielają sobie wzajemnie jak najszerszej pomocy w związku ze ściganiem karnym, postępowaniem karnym lub ekstradycyjnym dotyczącym przestępstw, o których mowa w art. 2, w tym pomocy w uzyskaniu posiadanych przez te państwa dowodów potrzebnych w związku z takim postępowaniem.

2. Państwa-Strony wypełniają swoje obowiązki, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zgodnie z wszelkimi umowami i porozumieniami o wzajemnej pomocy prawnej, jakie obowiązują w stosunkach pomiędzy nimi. W wypadku braku takiej umowy lub porozumienia, Państwa-Strony udzielają sobie wzajemnie pomocy prawnej zgodnie ze swym prawem krajowym.