Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska konwencja kulturalna

Artykuł 7

Jeżeli dla realizacji celów niniejszej konwencji dwie lub więcej Umawiających się Stron zechce zorganizować inne posiedzenia w siedzibie Rady Europy niż określone w ust. 1 art. 6, Sekretarz Generalny Rady udzieli im żądanej pomocy administracyjnej.