Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska konwencja kulturalna

Artykuł 10

Każda z Umawiających się Stron może określić terytoria, na których postanowienia niniejszej konwencji będzie się stosować, po zwróceniu się do Sekretarza Generalnego Rady Europy z oświadczeniem podanym następnie przez niego do wiadomości wszystkich pozostałych Umawiających się Stron.