Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejskie porozumienie o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców

Artykuł 17

Sekretarz Generalny Rady Europy powiadamia Panstwa Czlonkowskie Rady i kazde Panstwo, które

przystapilo do niniejszego porozumienia, o:

a) kazdym podpisaniu,

b) zlozeniu kazdego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjecia, zatwierdzenia lub przystapienia,

c) kazdej dacie wejscia w zycie niniejszego porozumienia zgodnie z artykulami 10, 11 i 12,

d) kazdym innym akcie, notyfikacji lub zawiadomieniu odnoszacym sie do niniejszego porozumienia.