Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejskie porozumienie o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców

NA DOWÓD CZEGO, nizej podpisani, bedac do tego nalezycie upowaznieni, podpisali niniejsze porozumienie.

SPORZADZONO w Strasburgu dnia 16 pazdziernika 1980 r., w jednym egzemplarzu, w jezykach angielskim i francuskim, przy czym oba teksty sa jednakowo autentyczne; oryginal zostanie zlozony w archiwach Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy przekaze uwierzytelnione odpisy kazdemu Panstwu Czlonkowskiemu Rady Europy i kazdemu Panstwu zaproszonemu do przystapienia do niniejszego porozumienia.