Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu finansowania terroryzmu

Artykuł 4

Każde Państwo-Strona podejmie działania, jakie mogą być niezbędne do:

(a) uznania w prawie wewnętrznym czynów, o których mowa w art. 2, za czyny karalne;

(b) zagrożenia tych przestępstw stosownymi karami, uwzględniając ich poważny charakter.