Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa

Artykuł XII

Każda z Umawiających się Stron może w każdym czasie przez zawiadomienie o tym Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych rozciągnąć moc obowiązującą Konwencji niniejszej na wszystkie lub niektóre tylko obszary, za których politykę zagraniczną Strona ta ponosi odpowiedzialność.