Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań umownych [*]

Artykuł 32

Protokół załączony do niniejszej Konwencji stanowi jej integralną część.