Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych

Artykuł 3

Każda Umawiająca się Strona zwolni z wymogu legalizacji dokumenty, do których konwencja ma zastosowanie.