Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych

Artykuł 6

1. Niniejsza konwencja jest otwarta do podpisania przez państwa członkowskie Rady Europy. Podlega ona ratyfikacji lub przyjęciu. Dokumenty ratyfikacyjne lub przyjęcia składa się Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy.

2. Niniejsza konwencja wejdzie w życie trzy miesiące po dniu złożenia trzeciego dokumentu ratyfikacyjnego lub przyjęcia.

3. W stosunku do każdego państwa-sygnatariusza ratyfikującego lub przyjmującego w terminie późniejszym konwencja wejdzie w życie trzy miesiące po dniu złożenia jego dokumentu ratyfikacyjnego lub przyjęcia