Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych

Artykuł 8

1. Każda Umawiająca się Strona może, w czasie podpisania bądź składania swego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub przystąpienia, oznaczyć terytorium lub terytoria, do których niniejsza konwencja ma zastosowanie.

2. Każda Umawiająca się Strona może, w czasie podpisania lub składania swego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub przystąpienia albo w jakimkolwiek późniejszym terminie, poprzez oświadczenie skierowane do Sekretarza Generalnego Rady Europy, rozciągnąć stosowanie niniejszej konwencji na jakiekolwiek inne terytorium lub terytoria wymienione w oświadczeniu, za których stosunki międzynarodowe odpowiada lub w których imieniu ma prawo podejmować zobowiązania.

3. Każde oświadczenie złożone zgodnie z poprzednim ustępem może wobec jakiegokolwiek terytorium wymienionego w takim oświadczeniu zostać cofnięte w sposób przewidziany w artykule 9 niniejszej konwencji.