Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja dotycząca rozpoczęcia kroków nieprzyjacielskich

Uważając, że dla zabezpieczenia stosunków pokojowych ważnem jest, aby kroki nieprzyjacielskie nie rozpoczynały się bez uprzedniego zawiadomienia, że ważnem jest również, aby stan wojny był notyfikowany bez zwłoki mocarstwom neutralnym;

pragnąc zawrzeć konwencję w tym celu, mianowały swymi pełnomocnikami: (pominięto),

którzy po złożeniu swych pełnomocnictw, uznanych za dobre i należyte co do formy, zgodzili się na następujące postanowienia: