Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja dotycząca rozpoczęcia kroków nieprzyjacielskich

Artykuł 3

Artykuł 1-szy niniejszej konwencji wywrze skutek na wypadek wojny między dwoma lub kilkoma państwami układającemi się. Artykuł 2-gi obowiązuje w stosunkach pomiędzy jednem państwem układającem się, znajdującem się w stanie wojny, a mocarstwami neutralnemi, również do konwencji należącemi.