Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja dotycząca rozpoczęcia kroków nieprzyjacielskich

Artykuł 6

Niniejsza konwencja stanie się obowiązującą dla mocarstw, które wezmą udział w pierwszem złożeniu ratyfikacji, w 60 dni po dacie zaprotokółowania tego złożenia ratyfikacji, zaś dla mocarstw, które zaratyfikują lub przystąpią później, w 60 dni po otrzymaniu przez Rząd Holenderski notyfikacji o ich ratyfikacji lub przystąpieniu.