Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja dotycząca minimalnych norm na statkach handlowych [*]

Artykuł 12

Teksty angielski i francuski niniejszej konwencji są jednakowo wiarygodne.