Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja dotycząca minimalnych norm na statkach handlowych [*]

[*] Konwencja została zrewidowana przez Konwencje o pracy na morzu z 2006 r. (nie weszła w życie).