Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Protokół w sprawie oślepiającej broni laserowej

Artykuł 3

Zakaz zawarty w niniejszym Protokole nie obejmuje oślepienia będącego przypadkowym lub ubocznym skutkiem legalnego wojskowego użycia systemów laserowych, w tym też systemów laserowych stosowanych przeciwko urządzeniom optycznym.