Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja dotycząca rozpoczęcia kroków nieprzyjacielskich

Artykuł 1

Układające się mocarstwa uznają, iż kroki wojenne między niemi nie powinny się rozpoczynać bez uprzedniego i niedwuznacznego zawiadomienia, które będzie mieć formę bądź umotywowanego wypowiedzenia wojny, bądź formę ultimatum z warunkowem wypowiedzeniem wojny.