Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja dotycząca rozpoczęcia kroków nieprzyjacielskich

Artykuł 5

Mocarstwa nie sygnujące mogą przystąpić do niniejszej Konwencji.

Mocarstwo, które pragnie przystąpić, pisemnie notyfikuje swój zamiar Rządowi Holenderskiemu, przesyłając akt o przystąpieniu, który będzie złożony w archiwach wspomnianego Rządu.

Rząd ten prześle natychmiast wszystkim innym mocarstwom zaświadczoną kopję notyfikacji i aktu przystąpienia, podając datę, w której otrzymał tę notyfikację.