Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja dotycząca rozpoczęcia kroków nieprzyjacielskich

Artykuł 7

Gdyby która z Wysokich układających się Stron zechciała wypowiedzieć powyższą konwencję, wypowiedzenie to winno być notyfikowane pisemnie Rządowi Holenderskiemu, który natychmiast prześle innym mocarstwom poświadczone kopje tejże notyfikacji, równocześnie komunikując im datę, w której tę notyfikację otrzymał.

Wypowiedzenie to obowiązuje tylko w stosunku do mocarstwa, które zgłosiło je i wchodzi w życie po roku od chwili otrzymania o tem notyfikacji przez Rząd Holenderski.