Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego [*]

Artykuł 12

Każde Umawiające się Państwo, mające powody przypuszczać, że będzie popełnione jedno z przestępstw wymienionych w artykule 1, udzieli zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym wszelkich istotnych informacji będących w jego posiadaniu Państwom, które według jego przekonania są Państwami wymienionymi w artykule 5 ustęp 1.