Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o pomierzaniu pojemności statków

Umawiające się Rządy,

pragnąc ustanowić jednolite zasady i przepisy dotyczące ustalania pojemności statków odbywających podróże międzynarodowe,

zważywszy, że cel ten najlepiej można osiągnąć przez zawarcie konwencji,

uzgodniły, co następuje: