Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o pomierzaniu pojemności statków

Artykuł 6
Ustalanie pojemności

Ustalanie pojemności statków brutto i netto będzie dokonywane przez władzę administracyjną, która jednak może powierzyć tę czynność uznanym przez siebie osobom lub instytucjom. W każdym wypadku zainteresowana władza administracyjna bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ustalenie pojemności statków brutto i netto.