Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o pomierzaniu pojemności statków

Artykuł 7
Wydanie świadectwa

1. Każdemu statkowi, którego pojemność brutto i netto zostały ustalone zgodnie z niniejszą konwencją, należy wydać międzynarodowe świadectwo pomiarów (1969).

2. Świadectwo takie wydaje władza administracyjna albo jakakolwiek osoba lub instytucja należycie przez nią upoważniona. W każdym wypadku władza administracyjna bierze na siebie pełną odpowiedzialność za świadectwo.