Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o pomierzaniu pojemności statków

Artykuł 8
Wydanie świadectwa przez inny rząd

1. Umawiający się Rząd może na wniosek innego Umawiającego się Rządu ustalić pojemność statku brutto i netto i wydać lub upoważnić do wydania statkowi międzynarodowego świadectwa pomiarowego (1969) zgodnie z niniejszą konwencją.

2. Kopię świadectwa oraz kopię obliczeń pojemności należy przekazać możliwie jak najszybciej rządowi występującemu o wydanie świadectwa.

3. Świadectwo wydane w ten sposób będzie zawierało stwierdzenie, że wydano je na wniosek rządu państwa, którego banderę statek podnosi lub będzie podnosił; ma ono taką samą moc oraz takie samo uznanie jak świadectwo wydane na podstawie artykułu 7.

4. Nie wydaje się międzynarodowego świadectwa pomiarowego (1969) statkowi podnoszącemu banderę państwa, którego rząd nie jest Umawiającym się Rządem