Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o pomierzaniu pojemności statków

Artykuł 9
Forma świadectwa

1. Świadectwo sporządza się w urzędowym języku lub językach kraju, który je wydaje. Jeżeli językiem tym nie jest angielski ani francuski, to tekst będzie zawierał tłumaczenie na jeden z tych języków.

2. Forma świadectwa będzie odpowiadała wzorowi podanemu w załączniku II.