Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o pomierzaniu pojemności statków

Artykuł 11
Uznanie świadectwa

Świadectwo wydane zgodnie z niniejszą konwencją w imieniu Umawiającego się Rządu będzie uznawane przez inne Umawiające się Rządy i dla wszystkich celów objętych niniejszą konwencją będzie traktowane jako posiadające taką samą moc jak świadectwa przez nie wydane.