Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o pomierzaniu pojemności statków

Artykuł 19
Wypowiedzenie

1. Niniejsza konwencja może być wypowiedziana przez każdy Umawiający się Rząd w każdej chwili po upływie pięciu lat od daty wejścia jej w życie w odniesieniu do tego rządu.

2. Wypowiedzenie będzie dokonane przez złożenie odpowiedniego dokumentu Organizacji, która powiadomi wszystkie pozostałe Umawiające się Rządy o otrzymaniu każdego takiego wypowiedzenia oraz o dacie jego otrzymania.

3. Wypowiedzenie nabiera mocy po upływie jednego roku od daty otrzymania przez Organizację odpowiedniego dokumentu lub po upływie dłuższego okresu, który może być podany w tym dokumencie.