Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o pomierzaniu pojemności statków

Artykuł 21
Złożenie na przechowanie i rejestracja

1. Niniejsza konwencja zostanie złożona w Organizacji, a Sekretarz Generalny Organizacji przekaże jej uwierzytelnione odpisy wszystkim rządom - sygnatariuszom oraz wszystkim rządom, które przystąpią do niniejszej konwencji.

2. Natychmiast po wejściu w życie niniejszej konwencji tekst jej zostanie przekazany przez Sekretarza Generalnego Organizacji Sekretariatowi Organizacji Narodów Zjednoczonych do zarejestrowania i opublikowania zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych.