Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o pomierzaniu pojemności statków

Na dowód powyższego niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni przez swoje rządy, podpisali niniejszą konwencję.

Sporządzono w Londynie dnia dwudziestego trzeciego czerwca 1969 r.