Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną

Artykuł IV

1. Każde państwo rejestrujące dostarczy Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe, następujących informacji dotyczących każdego obiektu kosmicznego wpisanego do jego rejestru:

a) nazwa państwa lub państw wypuszczających,

b) odpowiedni znak rozpoznawczy obiektu kosmicznego lub jego numer rejestracyjny,

c) data i terytorium lub miejsce wypuszczenia,

d) główne parametry orbity, w tym:

e) ogólne przeznaczenie obiektu kosmicznego.

2. Każde państwo rejestrujące może co pewien czas przekazywać Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dodatkowe informacje dotyczące obiektu kosmicznego wpisanego do jego rejestru.

3. Każde państwo rejestrujące będzie informować Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, w stopniu możliwie najszerszym i tak szybko, jak to będzie praktycznie możliwe, o obiektach kosmicznych, o których poprzednio udzielało informacji, umieszczonych na orbicie okołoziemskiej, które już się na niej nie znajdują.