Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną

Artykuł IX

Każde Państwo-Strona niniejszej konwencji może zgłosić poprawki do konwencji. Poprawki wejdą w życie w stosunku do każdego Państwa-Strony konwencji przyjmującego poprawki po ich przyjęciu przez większość Państw-Stron konwencji, a następnie w stosunku do każdego innego Państwa-Strony konwencji z dniem przyjęcia przez nie tych poprawek.