Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa

Artykuł VI

Osoby oskarżone o ludobójstwo lub inne czyny wymienione w Artykule III będą sądzone przez właściwy trybunał państwa, na którego obszarze czyn został dokonany, lub przez międzynarodowy trybunał karny, którego kompetencja będzie obejmowała te Umawiające się Strony, które kompetencję tę przyjmą.