Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r. dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych

CZĘŚĆ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 19
Upowszechnianie

Niniejszy protokół powinien być upowszechniany możliwie najszerzej.