Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Drugi protokół dodatkowy do Europejskiej konwencji o ekstradycji

Rozdział I

Artykuł 1

Ustęp 2 artykułu 2 konwencji uzupełnia się następującym postanowieniem:

"Powyższe stosuje się również do przestępstw, które są zagrożone jedynie karami o charakterze finansowym".