Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska konwencja kulturalna

Artykuł 1

Każda z Umawiających się Stron podejmie odpowiednie kroki w celu ochrony i popierania rozwoju jej narodowego wkładu do wspólnego dziedzictwa kulturalnego Europy.