Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu

Artykuł I
Ustanowienie Organizacji

Niniejszym ustanawia się Światową Organizację Handlu (zwaną dalej WTO).