Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska konwencja o ekstradycji

Państwa-Sygnatariusze, Członkowie Rady Europy,

mając na uwadze, że celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jedności między jej Członkami;

mając na uwadze, że cel ten może zostać osiągnięty przez zawarcie umów lub przez podjęcie wspólnych działań w dziedzinie prawa;

mając na uwadze, że przyjęcie jednolitych zasad w zakresie ekstradycji może przyczynić się do osiągnięcia tego celu,

uzgodniły, co następuje: