Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Drugi protokół dodatkowy do Europejskiej konwencji o ekstradycji

Rozdział IV

Artykuł 4

Konwencję uzupełnia się następującymi postanowieniami:

"Amnestia

Wydanie nie następuje za przestępstwo objęte amnestią w Państwie wezwanym, jeżeli przestępstwo to mogło być ścigane na mocy ustawodawstwa karnego tego Państwa."