Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Protokół w sprawie oślepiającej broni laserowej

Artykuł 1

Zabrania się użycia broni laserowych specjalnie skonstruowanych w taki sposób, że ich jedyną funkcją bojową lub jedną z ich funkcji bojowych jest wywołanie trwałej ślepoty u osób, których wzrok nie jest wzmocniony, to jest które patrzą gołym okiem lub noszą szkła korekcyjne. Wysokie Umawiające się Strony nie będą przekazywać takich broni żadnemu państwu ani żadnemu tworowi innemu niż państwo.