Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Protokół w sprawie oślepiającej broni laserowej

Artykuł 4

Do celów niniejszego Protokołu przez „trwałą ślepotę” rozumie się nieodwracalną i nieuleczalną utratę wzroku, która stanowi poważne kalectwo bez jakiejkolwiek perspektywy na poprawę. Poważne kalectwo oznacza ostrość widzenia niższą niż 20/ 200, mierzoną w obu oczach przy zastosowaniu testu Snellena.