Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych

Umawiające się Państwa,

kierując się pragnieniem ochrony praw wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych,

postanowiły, co następuje: