Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych

Artykuł 6

1. Umawiające się Państwo obejmuje ochroną prawa narodowego organizacje nadawcze, jeżeli jest spełniony jeden z następujących warunków:

a)  siedziba organizacji nadawczej znajduje się w innym Umawiającym się Państwie,

b)  nadanie zostało dokonane z nadajnika znajdującego się w innym Umawiającym się Państwie.

2. W notyfikacji złożonej Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych Umawiające się Państwo może oświadczyć, że udzieli ochrony nadaniom tylko wtedy, gdy siedziba organizacji nadawczej znajduje się w innym Umawiającym się Państwie i nadanie zostało dokonane z nadajnika znajdującego się w tym samym Umawiającym się Państwie. Notyfikacja może być złożona podczas ratyfikacji, przyjęcia lub przystąpienia lub w dowolnym czasie późniejszym; w tym ostatnim przypadku notyfikacja staje się prawomocna po upływie sześciu miesięcy od jej złożenia.