Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych

Artykuł 14

Okres ochrony udzielonej na mocy niniejszej konwencji trwa co najmniej pełne dwadzieścia lat, licząc od końca roku, w którym:

a)  zostało dokonane utrwalenie - dla zawartych w nim fonogramów i wykonań;

b)  miało miejsce wykonanie - dla wykonań nie zawartych w utrwaleniach;

c)  miało miejsce nadanie - dla nadań.