Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych

Artykuł 20

1. Niniejsza konwencja nie powoduje uszczerbku praw nabytych w Umawiającym się Państwie przed datą wejścia w życie tej konwencji dla tego Państwa.

2. Umawiające się Państwo nie jest zobowiązane do stosowania postanowień niniejszej konwencji do wykonań lub nadań, które miały miejsce, lub do fonogramów, które zostały utrwalone przed datą wejścia w życie niniejszej konwencji w stosunku do tego Państwa.