Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych

Artykuł 24

1. Niniejsza konwencja podlega ratyfikacji lub przyjęciu przez Państwa sygnatariuszy.

2. Niniejsza konwencja jest otwarta do przystąpienia dla państw zaproszonych na konferencję, o której mowa w art. 23, oraz dla państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, od warunkiem że w każdym przypadku państwo to jest stroną Powszechnej konwencji o prawie autorskim lub członkiem Międzynarodowego Związku Ochrony Dzieł Literackich i Artystycznych.

3. Ratyfikacji, przyjęcia i przystąpienia dokonuje się przez złożenie odpowiedniego dokumentu Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.