Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych

Artykuł 25

1. Niniejsza konwencja wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od daty złożenia szóstego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub przystąpienia.

2. Następnie w odniesieniu do każdego kolejnego państwa niniejsza konwencja wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od daty złożenia jego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub przystąpienia.