Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych

Artykuł 26

1. Umawiające się Państwo zobowiązuje się do podjęcia kroków, zgodnie z jego konstytucją, niezbędnych do zapewnienia stosowania niniejszej konwencji.

2. W chwili składania dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub przystąpienia każde państwo musi być w stanie, zgodnie z jego prawem krajowym, wypełnić warunki niniejszej konwencji.