Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych

Artykuł 33

1. Niniejsza konwencja jest sporządzona w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim, przy czym wszystkie trzy teksty są równie autentyczne.

2. Ponadto urzędowe teksty tej konwencji będą sporządzone w językach niemieckim, włoskim i portugalskim.